Sværhedsgrader i opskrifter

At identificere sværhedsgrader inden for strik er en ambivalent opgave, da det i meget høj grad er subjektivt hvad man finder svært eller udfordrende at strikke. Vi har dog valgt at definere sværhedsgrader ud fra feedback fra vores teststrikkere, teknikker og hvor mange arbejdsprocesser der skal tages højde for. 

Nem: kan strikkes af alle som kan de basale strikketeknikker og som har lille/mindre erfaring med at følge en opskrift.

Middelher indgår flere teknikker som kræver man har middel erfaring med strikkeopskrifter og her vil indgå de mest basale teknikker samt nogle mere udfordrende.

Svær: her kan det gøre sig gældende at der er tale om en usædvanlig konstruktion, eller teknikker der skal laves på samme tid, eller at man som strikker skal have erfaring nok til at kunne holde overblikket selv undervejs. 

Degree of difficulty in patterns

To identify degrees of difficulty in knitting is an ambivalent task, as what you find difficult or challenging to knit is very subjective. However, we have chosen to define degrees of difficulty based on feedback from our test knitters, techniques and how many work processes must be taken into account.

Easy: can be knitted by anyone who knows the basic knitting techniques and who has little/less experience in following a pattern.

Medium: this includes several techniques that require you to have medium experience with knitting patterns and this will include the most basic techniques as well as some more challenging ones.

Difficult: here it can be that it is an unusual construction, or techniques that must be done at the same time, or that you as a knitter must have enough experience to be able to keep an overview even during the process.